// Værker // Skulpturer // Kaos Tempel
- Vis her
- Download pdf
- Nyere Malerier og Grafik
- Ældre Malerier og Grafik
- Portrætter
- Skulpturer
- Lysarbejder
- Installationer
- Diverse

Kaos Tempel


Tårnskulptur i Holstebro 1989. Stål, beton, laserlys og hvidtlysprojektion gennem holografiske gratings.

Kaos-Tempel er en laserskulptur, som oprindeligt fungerede som sendemast for TV-Midt Vest i Holstebro. Der er to projektionsskærme for lyset:
Et 500 m2 forvredet metalnet som skannes af laserstrålen.
Fire betonsøjler, som nettet hviler på og hvorpå der projiceres hvidt lys, tidligere gennem holografiske gratings, nu gennem dichroiske filtre.

Nettet er konstrueret så kaotisk som muligt, uden at det var umuligt for en maskinfabrik at fremstille det. Det står i kontrast til de høje slanke søjler under det net, som laserprojektionen rammer. Selve energien - laserstrålerne - tages direkte ud af jordens dyb, idet laseren, optikken og det elektroniske styresystem er installeret i en kælder under et 3 m. højt plexiglasrør, hvorfra lyset udgår.
En bevægelig og en ubevægelig stråle sendes op gennem røret til et optisk system, hvorfra det videresendes til henholdsvis nettet og sendemastens top. Den bevægelige stråle, som med høj hastighed skanner gitterkonstruktionen, lader tilskueren opleve den konstante tilblivelse af nye - næsten uforudsigelige - skyagtige former i bevægelse omkring masten.
Den faste stråle reflekteres via et spejl fra mastens top og tegner en immateriel kommunikationsbro ind til byens centrum 1,5 km. væk. Gennem holografiske diffraktionsgitre fra TV-stationens tag projiceres et veldefineret farveforløb på søjlerne. Derved øges totaloplevelsen af lysskulptur. Søjlerne får præg af noget immaterielt, og deres "ordensrolle" understreges.

Nyt: Efter i flere år at have ligget i dvale har Kaos Tempel gennemgået en renovering på over en mill. kr. Skulpturen genindvies onsdag den 19. maj.

Det har i mange år været frustrerende at se, hvordan laserskulpturen forfaldt p.g.a. manglende vedligeholdelse. En bil havde endda påkørt det akrylrør, hvorfra de to laserstråler kom. Det er glædeligt at Holstebro Kommiune endelig fik en bevilling på plads, så en gennemgående renovering af lysinstallationen kunne gennemføres. Den engelske lystekniker Allen Collins har gennemført et dygtigt og loyalt samarbejde med kunstneren og, på visse områder, faktisk forbedret lysteknikken. Ligeledes har han fanget den rolige, næsten meditative ide omkring scanningen med den blå stråle på nettet.
Nogle ændringer er til det bedre, fordi teknologien i de forgangne 21 år er forbedret - måske lidt mere energibesparende. En enkelt detalje er helt anderledes: De holografiske gitre eksisterer ikke mere og er derfor erstattet med dichroiske filtre, som giver lige så god effekt.
Et for kunstneren ret så bevægende faktum er, at skulpturen er renoveret, selv om den ikke længere har nytteværdi som TV-sendemast - den er altså værdsat som kunst i sig selv.

Om alt går vel, tændes skulpturen igen onsdag den 19 maj 2010 kl. ca. 22.15.


Sidste: Alt gik vel. Lyset tændtes til tiden til tonerne af komponisten Willy Stolarczyks oprindelige Kaos Tempel Musik fra 1989.